Điện thoại +84 24 3768 6902
Liên kết

Tuyển sinh

hoc-sinh-tri-duc-1

THÔNG BÁO TUYỂN SINH NĂM HỌC 2022 – 2023

1. Chỉ tiêu tuyển sinh: – Tuyển mới 350 học sinh lớp 10 theo phương thức tuyển sinh nêu trên. – Tuyển bổ sung 30 học sinh lớp 11 và 20 học sinh lớp 12.

Call Now Button 0378.718.188