THÔNG BÁO: Về việc phát bằng tốt nghiệp THPT cho học sinh khóa 21 năm học 2019 – 2020

SỞ GD & ĐT HÀ NỘI

TRƯỜNG THPT TRÍ ĐỨC

 

Số:   /TB – TĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Hà Nội, ngày 21 tháng 11  năm 2020

 

 

THÔNG BÁO

Về việc phát bằng tốt nghiệp THPT cho học sinh khóa 21 năm học 2019 – 2020

 

Thực hiện Thông báo của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội về việc bàn giao bằng tốt nghiệp THPT năm học 2019 – 2020. Trường THPT Trí Đức thông báo về việc phát bằng cho học sinh khóa 21 năm học 2019 – 2020 như sau:

Thời gian liên hệ nhận bằng: Từ 30/11 đến 27/12/2020 (giờ hành chính).

– Địa điểm: Phòng Giáo vụ, Trường THPT Trí Đức (Gặp cô Vân và cô Ngọc).

            Lưu ý: Khi học sinh đến nhận bằng phải mang theo CMTND hoặc thẻ căn cước công dân.  

          Sau thời gian phát bằng theo kế hoạch, Nhà trường sẽ chuyển trả số bằng còn tồn đọng chưa phát hết về Sở giáo dục và Đào tạo Hà Nội.

Vậy Nhà trường thông báo cho tất cả học sinh khóa 21 được biết để đến nhận bằng đúng thời gian quy định.

 

Nơi nhận:

– Tổ GV -VT (để thực hiện);

– Lưu: VT.

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

 

 

 

Hà Trung Hưng

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *