Thông báo nhắc lại nhận bằng tốt nghiệp

SỞ GD & ĐT HÀ NỘI

TRƯỜNG THPT TRÍ ĐỨC

Số: 04 /TB – TĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 15 tháng 12 năm 2020

THÔNG BÁO NHẮC LẠI

Về việc phát bằng tốt nghiệp THPT cho học sinh khóa 21 năm 2019 – 2020

 

Ngày 21/11/2020 Nhà trường đã gửi Thông báo về việc phát bằng tốt nghiệp THPT cho học sinh khóa 21. Tuy nhiên đến nay vẫn còn rất nhiều học sinh chưa đến nhận bằng tốt nghiệp. Vậy Nhà trường nhắc lại lịch nhận bằng như sau:

Thời gian liên hệ nhận bằng đến hết ngày 27/12/2020 (giờ hành chính).

– Địa điểm: Phòng Giáo vụ, Trường THPT Trí Đức (Gặp cô Vân và cô Ngọc).

Lưu ý: Khi học sinh đến nhận bằng phải mang theo CMTND hoặc thẻ căn cước công dân.

Sau thời gian phát bằng theo kế hoạch, Nhà trường sẽ chuyển trả số bằng còn tồn đọng chưa phát hết về Sở giáo dục và Đào tạo Hà Nội.

Vậy Nhà trường thông báo cho tất cả học sinh khóa 21 được biết để đến nhận bằng đúng thời gian quy định.

Nơi nhận:

– Tổ GV -VT (để thực hiện);

– Lưu: VT.

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

Hà Trung Hưng

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *